Over ons

TFC De Windhappers  

TFC de windhappers is een toerfietsclub voor Stadskanaal en omstreken. Belangrijk is dat de leden op een veilige en verantwoordelijke wijze met veel plezier, in clubverband hun sport kunnen beoefenen. Wij fietsen tijdens het wegseizoen met meerdere groepen op zaterdag- en zondagochtend vanaf het gemeentehuis. Alle groepen starten om 09:00u en groep 5 rijd alleen op zondag in clubverband en zal ook om 9.00 vertrekken. Het wegseizoen loopt van begin maart tot eind oktober. 

In de wintermaanden wordt door een aantal leden fanatiek gefietst op de atb. Uiteraard fietsen wij ook de toertochten in de directe omgeving.

Om het fietsen voor een ieder leuk te houden, houden wij ons tijdens het fietsen aan de volgende afspraken die zijn 
vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering op 26 februari 2020.

Fietsen over de weg:

1a.      Tijdens het fietsen in clubverband, trainingen en bij toertochten.

b.       is het dragen van een helm verplicht

c.       is het dragen van het clubtenue verplicht

d.       is een fietsbel verplicht

e.      is het niet toegestaan een fiets met een triatlonstuur te gebruiken.

f.       Tevens mogen er geen scherpe uiteindes of randen (open stuurbuis enz.) aan de fiets zitten

g.       is het niet toegestaan om met losse handen te fietsen (polsen liggend op het stuur is ook verboden!!)

h.       is het niet toegestaan een telefoon te gebruiken tijdens het fietsen

i.       wordt het NTFU-pasje, met daarop de contactgegevens (in geval van calamiteiten) standaard meegedragen.

j.        Het is i.v.m. de veiligheid voor de leden en andere weggebruikers niet toegestaan om tijdens club ritten te sprinten!

2.      Een introducé mag tweemaal meefietsen en kan daarna nog meefietsen als hij of zij lid wordt van de vereniging.

3.      Er wordt in de volgende groepen gefietst.

groep 1 - richtsnelheid 35 km/u

groep 2 - richtsnelheid 32 km/u

groep 3 - richtsnelheid 30 km/u

groep 4 - richtsnelheid 27 a 28 km/u

groep 5 - op gevoel, zonder richtsnelheid

Alle groepen starten zaterdag en zondag vanaf 09:00 uur ’s ochtends, Groep 5 alleen op zondag! op woensdagavond starten de groepen 1, 2 en 3 vanaf 19:00 uur ’s avonds, met een tussenpoos van 2 minuten. Groep 4 en 5 starten om 18:30 uur ’s avonds!.

Voor alle groepen geldt, met uitzondering van groep 4 en 5, dat elk zijn of haar kopwerk in de groep moet kunnen doen. De kopbeurten zijn voor alle renners van vergelijkbare lengte. Wanneer dit structureel niet meer lukt dan wordt dringend geadviseerd om in een groep te gaan rijden waar dit wel mogelijk is.

4.     Er word getracht om elke groep te laten begeleiden door een wegkapitein. Deze houdt de snelheid en veiligheid in de gaten en ziet toe op de verhoudingen in de groep. Onder normale omstandigheden is het tempo van de langzaamste rijder leidend. Uiteindelijk is elk lid verantwoordelijk voor zichzelf.

5.      Het wordt een ieder sterk aangeraden om in die groep te gaan fietsen, waarvan men het tempo lekker kan volgen, inclusief “kopwerk”. Indien een lid het tempo herhaaldelijk niet kan volgen kan de wegkapitein hem/haar verzoeken in een andere groep te gaan fietsen.

6.      Groepen zijn in verband met de veiligheid niet groter dan maximaal 14 personen. Wanneer de groep groter is wordt er gesplitst in groepen van gelijke grootte en gelijke sterkte. Als er in een groep gesplitst wordt zal er een tussenpoos van twee minuten aangehouden worden om onderlinge afstand in acht te nemen zodat de groepen niet na vertrek samenklonteren.

7.      Het zogenaamde "waaier rijden" en "tussen de wielen rijden" is vanwege het gevaar niet toegestaan tijdens clubritten.

8.      Bij pech, een sanitaire stop of achterblijvers wacht iedereen totdat de groep weer compleet is. Aanwijzingen van de wegkapitein dienen te worden opgevolgd. Wacht niet op de weg maar in de berm om het overige verkeer niet te belemmeren

9.      Ter indicatie onderstaand de belangrijkste (aan de NTFU ontleende) waarschuwingstekens voor obstakels, slecht wegdek, gevaarlijke kruispunten en andere weggebruikers.

a.       Voor: er rijdt, loopt of staat iets voor ons aan de rechterkant van de weg.

b.      Tegen: er komt ons iets of iemand tegemoet of er rijdt, loopt of staat iets of iemand voor ons aan de linkerkant van de weg.

c.       Achter: er komt ons een auto/motor achterop rijden

d.      Hand opsteken/Stop: vaart minderen of stoppen

e.       Wijzen naar obstakels in het wegdek en op de route en roepen, bijvoorbeeld ‘Gat’, ‘Modder’, ‘Paaltje’. Bij afslaan hand uitsteken en roepen ‘Links of Rechts’

f.       Lek: spreekt voor zich

g.       Vrij: weg is vrij en kan door iedereen worden overgestoken.

10.  De wegkapitein kan in bepaalde situaties afwijken van bovengenoemde regels als de veiligheid het toelaat.

11.  Te allen tijde geldt: samen uit, samen thuis!

Mountainbiken:

Aangezien dit een geheel andere tak van sport is binnen onze vereniging kunnen de regels van het fietsen over de weg niet één op één worden overgenomen. Wel dienen we ons hier ook aan de ons zelf opgelegde normen te houden opdat we als een ambassadeur van de vereniging kunnen worden bestempeld.

Ook hier geldt:

Tijdens het uitoefenen van het mountainbiken wordt geadviseerd:

a.       een helm te dragen

b.      clubkleding te dragen

c.       een bel te gebruiken

d.      geen telefoon te gebruiken tijdens het fietsen

e.       het NTFU-pasje, met daarop de contactgegevens (in geval van calamiteiten) standaard mee te dragen.

f.       voldoende afstand te houden tijdens het rijden in groepen.

Zodra wordt deelgenomen aan officiële ATB evenementen dient men zich te houden aan de geldende regels, zoals die door de organisator worden gesteld.

Wegkapiteins:

Een wegkapitein is een lid van de club, die niet zelf de regels heeft bedacht maar op basis van een aantal uitgangspunten van de NTFU een praktijk cursus heeft gevolgd. Omdat het verkeer op de fietspaden steeds drukker wordt en wij als club veiligheid hoog in het vaandel hebben staan, proberen we bij iedere groep een wegkapitein te laten meerijden.

•          De wegkapitein van elke groep zal 's morgens, of woensdagavond bij het gemeentehuis bekend worden gemaakt, en draagt een duidelijk zichtbare armband.

•          De wegkapiteins zijn “slechts” begeleiders, die in ons aller belang bovenstaande regels toepassen, waarbij ze graag de steun van alle leden krijgen bij de toepassing hiervan.

•          Mochten er onverhoopt leden zijn de zich niet wensen te houden aan bovenstaande regels dan heeft de wegkapitein de mogelijkheid om dit kenbaar te maken bij het bestuur, die dan eventueel sancties op kan leggen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mountainbiken:

 

Aangezien dit een geheel andere tak van sport is binnen onze vereniging kunnen de regels van het fietsen over de weg niet één op één worden overgenomen. Wel dienen we ons hier ook aan de ons zelf opgelegde normen te houden opdat we als een ambassadeur van de vereniging kunnen worden bestempeld.

 

Ook hier geldt:

 

Tijdens het uitoefenen van het mountainbiken wordt geadviseerd:

a.       een helm te dragen

b.      clubkleding te dragen

c.       een bel te gebruiken

d.      geen telefoon te gebruiken tijdens het fietsen

e.       het NTFU-pasje, met daarop de contactgegevens (in geval van calamiteiten) standaard mee te dragen.

f.       voldoende afstand te houden tijdens het rijden in groepen.

 

Zodra wordt deelgenomen aan officiële ATB evenementen dient men zich te houden aan de geldende regels, zoals die door de organisator worden gesteld.

 

Wegkapiteins:

 

Een wegkapitein is een lid van de club, die niet zelf de regels heeft bedacht maar op basis van een aantal uitgangspunten van de NTFU een praktijk cursus heeft gevolgd. Omdat het verkeer op de fietspaden steeds drukker wordt en wij als club veiligheid hoog in het vaandel hebben staan, proberen we bij iedere groep een wegkapitein te laten meerijden.

 

•          De wegkapitein van elke groep zal 's morgens, of woensdagavond bij het gemeentehuis bekend worden gemaakt, en draagt een duidelijk zichtbare armband.

•          De wegkapiteins zijn “slechts” begeleiders, die in ons aller belang bovenstaande regels toepassen, waarbij ze graag de steun van alle leden krijgen bij de toepassing hiervan.

•          Mochten er onverhoopt leden zijn de zich niet wensen te houden aan bovenstaande regels dan heeft de wegkapitein de mogelijkheid om dit kenbaar te maken bij het bestuur, die dan eventueel sancties op kan leggen.