Open brief aan alle leden van de Windhappers, Mei 2019

Beste leden,

Tijdens de bestuursvergadering van dinsdag 8 mei 2019 is het thema “veiligheid in de groepen” aan
de orde geweest. De aanleiding daarvoor vormden twee brieven van Windhappers aan het bestuur.
Brieven over het interne functioneren van onze club. Vanwege het belang en de inhoud van de
brieven willen we als bestuur onze discussie over dit belangrijke thema via deze mail direct met jullie
delen.

De eerste brief kwam van een wegkapitein die aangaf te gaan stoppen met deze taak. De
hoofdreden: een deel van de leden volgt de instructies van de wegkapiteins onvoldoende op. De
frustratie daarover maakte dat hij bij het begin van het seizoen besloot te stoppen met deze taak. De
andere brief kwam van een lid dat zich zorgen maakt over de wijze waarop de groepen bij het
wegrijden gevormd worden (en de taak van de wegkapitein daarin).
Het bestuur vindt het functioneren van de wegkapiteins belangrijk. Deze leden, die zich in het belang
van jullie, de leden, belangeloos beschikbaar stellen om een noodzakelijke maar blijkbaar niet altijd
in dank afgenomen taak te verrichten, dragen voor een belangrijk deel bij aan de veiligheid van de
groepen en het fietsplezier van iedereen. De frustratie dat instructies van een wegkapitein niet of
slechts een korte tijd opgevolgd worde is niet nieuw. De ene keer wordt er na een opmerking van de
wegkapitein (“jongens, er valt achteraan iemand af”) eventjes gas terug genomen maar na een
kilometer…. gaat de gashendel weer open. Soms krijgen we als bestuur opmerkingen van een
wegkapitein dat ze genegeerd of zelfs “onheus bejegend” worden (oftewel rotopmerkingen te horen
krijgen). Wat wij als bestuur zeer kwalijk vinden!
Een ander punt is de vraag of wegkapiteins zich meer zouden moeten laten gelden. De NTFU (zie het
artikel in de laatste Fietssport), de wegkapiteins en het bestuur zijn daarover duidelijk: een
wegkapitein leidt niet een groep maar begeleidt deze. Een belangrijk onderscheid als het gaat om de
vraag wie is verantwoordelijk voor het functioneren van de groepen. De wegkapitein is alert op de
veiligheid van de groep en het overige verkeer, draagt met de groep zorg voor het naleven van de
verkeersregels en hij houdt oog op het welzijn van de individuele fietsers. Als het nodig is geeft de
wegkapitein instructies. Maar de wegkapitein is geen “politieagent”!
En ja, soms zijn wegkapiteins ook enthousiaste fietsers en rijden ze op kop ook zelf te hard. Spreek
deze zondaar dan aan! En daarmee komen we op een belangrijk punt: wie spreekt wie aan? Als het
gaat om groepsgrootte of groepssnelheid ligt primair de verantwoordelijkheid voor het functioneren
van een groep niet bij de wegkapitein maar bij jullie, onze leden, zelf. Bij degenen die in de groep
meefietsen. Durf elkaar aan te spreken op de afspraken die we met ons allen gemaakt hebben en die
iedereen kent! Oftewel: help elkaar (en de wegkapitein) bij het nakomen van de afgesproken
gedragsregels.

Enkele “misverstanden” willen we als bestuur en wegkapiteins graag nog ff op een rijtje zetten zodat
iedereen zich weer bewust is van de gezamenlijk gemaakte afspraken:


-“het is de taak van de wegkapitein om bij het wegrijden de groepsgrootte te bewaken” (visie van
een deel van de leden)

Verenigingsafspraak: als bij het wegrijden een groep uit 14 personen bestaat vormen de andere
fietsers een nieuwe groep. Als er bij voorbeeld 18 fietsers zijn worden er 2 groepen van 9 personen
gevormd Dus: kijk voor het wegfietsen even om je heen hoeveel mensen in jouw groep gaan
meefietsen!

- “De wegkapitein is er voor het bewaken van de groepssnelheid” (opmerking van leden tegen
wegkapitein)


Verenigingsafspraak: de groep zelf is in eerste instantie verantwoordelijk voor de snelheid en de
groepsleden spreken elkaar aan op gevaarlijk rijgedrag.

-“Ik rij voor mijn eigen plezier, bepaal zelf hoe ik fiets en als iemand het tempo niet kan volgen
moet ie maar naar een andere groep” (opmerking van lid tegen wegkapitein toen ie aangesproken
werd op de snelheid)


Verenigingsafspraak: Instructies van de wegkapitein over de groepssnelheid, over verkeersregels en
andere zaken worden door iedereen opgevolgd.

- “De wegkapitein vraagt me of het nog gaat maar ik hou me stoer en zeg dat het wel gaat. Dat ik de
snelheid van deze groep wel aan kan” (gedachte die mogelijk soms naar boven komt bij sommige
fietsers)


Verenigingsafspraak: Als je moeite hebt met de snelheid geef dat dan aan naar de andere
groepsleden of naar de wegkapitein
Verenigingsafspraak: als iemand geen kopwerk kan doen dan zoekt hij/zij een andere groep op.

- “Ik ga niet naar de woensdagtraining want daar wordt alleen maar gejakkerd”

Verenigingsafspraak en wens van het bestuur: ook op de woensdagavondtraining ligt de snelheid in
de groep niet hoger dan de langzaamste fietser aankan (“samen uit…samen thuis”).

We willen de zorgen van Windhappers, die aanleiding vormen voor deze open brief aan alle leden,
gebruiken als “wake-up call”, als extra geheugensteuntje gericht op de verenigingsbreed afgesproken
gedragsregels en op de positie van de wegkapiteins. Zodat we nog lang, met veel plezier en veilig
met elkaar op fietse onderweg zijn.

Met sportieve groet,

Het bestuur.