UITNODIGING "een groep wielrenners hoort op de weg niet op het fietspad!"

 
 “Een groep wielrenners hoort op de weg en niet op het fietspad”! 
Op alle niveaus, van de 4 e  groep van de Windhappers tot de 2 e  kamer in Den Haag, wordt al
enkele jaren een discussie gevoerd over de vraag hoe groepen wielrenners veilig te laten
fietsen. Een van de stellingen is: een groep wielrenners hoort niet op het fietspad maar op de
weg. Allerlei belangenorganisaties (provincies, ANWB et cetera) hebben daarover een
mening. De NTFU wil bijdragen aan de besluitvorming over dit thema middels een landelijk
onderzoek. Daartoe is besloten in Drenthe een pilot te doen, een soort vooronderzoek. Dit
wordt uitgevoerd door enkele onderzoeksbureaus en de leden van de Windhappers worden
door het Drentse regiobestuur van de NTFU uitgenodigd om aan dit belangrijke onderzoek
mee te doen.
 
Verzoek: 
De NTFU vraagt een groep fietsers van de Windhappers (en enkele andere regionale
fietsverenigingen) op twee data (zondag 16 september en zondag 23 september) vanuit
Emmen een route van 25 kilometer te fietsen. De ene groep fietst op de rijweg en de andere op
het fietspad. De onderzoekers registreren tijdens de tocht de verschillen tussen de beide
groepen door middel van camera’s.
 
Het bestuur van de Windhappers is van mening dat het een zaak betreft die voor de veiligheid
van wielrenners van groot belang is. Om die reden, en ook omdat het onderzoek op een
goede en verantwoorde wijze plaatsvindt, wil het bestuur zoveel mogelijk leden uitnodigen
om deel te nemen aan deze tocht. Aangezien we elke zaterdag en zondag een trainingsritorganiseren is het voorstel:
Gezamenlijk vertrek vanaf gemeentehuis naar Emmen op 16 en 23 september: 09:00 uur
Vertrek vanuit Emmen voor de toertocht (25 kilometer): 11:00 uur
Na afloop is er voor de deelnemers een hapje en een drankje.
Vervolgens gezamenlijk terugfietsen naar Stadskanaal (via andere route).
 
Opmerking 1: iedereen kan meedoen (recreatief tempo) en je bent niet verplicht om beide
dagen mee te fietsen!
Opmerking 2: opgave vooraf is niet verplicht maar om een indicatie te krijgen over het aantal
Windhappers dat meedoet aan deze toertocht (totaal met op en neer vanuit Stadskanaal ca 85
kilometer) is het verzoek om zoveel mogelijk voor 15 september even te laten weten of jij ook
meefietst. Dat kan via mailadres:  diekman@hetnet.nl .
We hopen op een grote deelname aangezien een onderzoekje zoals beschreven alleen zinvol is
als er voldoende fietsers meerijden!!!! 
 
Het bestuur van de Windhappers en het regiobestuur van de NTFU.