Reanimatie cursus

Bericht over reanimatie:


Naast de toename bij de vereniging van jeugdige, snelle fietsers neemt ook het aantal leden toe dat
zich ook nog jeugdig voelt en even enthousiast, gedreven is maar de “Sturm und Drang” periode qua
leeftijd ontgroeid is en die langzamerhand qua gezondheid tot een risicogroep kan gaan behoren.
Namelijk die van oudere sporters met een risico op acute hart- en vaatproblemen.
Zoals iedereen weet is snelheid van handelen bij een hartstilstand van levensbelang. Het zou vreselijk
zijn als tijdens een van onze verenigingsritten een lid te maken krijgt met een acute stilstand. En hoe
mooi zou het zijn als er dan een ander groepslid ter plekke is om direct te kunnen beginnen met
reanimeren?


Het bestuur vindt dat een vereniging die aan (veelal intensieve) duursport doet ook een
verantwoordelijkheid heeft voor de gezondheid van de leden. In ons geval betekent dit dat wij als
vereniging het Rode Kruis gevraagd hebben om voor onze leden een cursus Reanimeren en het
gebruik van de AED te organiseren.
De cursus heeft een lesduur van 4 uur waarbij veel geoefend wordt en aan het einde een certificaat
uitgereikt wordt.


Dus: geef je op voor deze cursus!!!!!!!
Je kunt je aanmelden bij Gerard Storck (gerardstorck1951@gmail.com).
Opmerking: in overleg met de cursisten, het Rode Kruis en de vereniging zal een datum en een plaats
voor de cursusochtend afgesproken worden. De kosten voor de cursus worden gedragen door de
vereniging.

 

Het bestuur.