Online Algemene Leden Vergadering

Beste leden Windhappers,

 

Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van het seizoen 2021. Tevens zal op deze avond de evaluatie van het wegseizoen 2021 plaatsvinden, alsmede een vooruitblik naar 2022.

De vergadering vindt online plaats op woensdag 22 december vanaf 19:30 uur.

De documenten (Jaarverslag secretaris, Notulen ALV 2020, Agenda ALV en Agenda evaluatie 2021, financiële stukken, Verslag Kascommissie, fietsreglement en programma seizoen 2022) voor deze vergadering zijn toegevoegd onder de ledenpagina.

Om deel te kunnen nemen aan deze vergadering hebben wij van jullie een 06-nummer nodig. Dit in verband met het beveiligd inloggen middels een sms-code.

Dus als je wilt meedoen aan deze vergadering stuur dan per ommegaande een 06-nummer naar ons via de mail. Graag mailen naar wouterbrink@hotmail.com

Ieder ontvangt vooraf een internetlink om zich aan te melden.

Ook willen wij jullie vragen om alvast vragen in te sturen zodat wij de vergadering zo soepel mogelijk kunnen laten verlopen (ook als je niet aanwezig kunt zijn bij de online vergadering). Dit kunnen vragen zijn naar aanleiding van de toegestuurde stukken die bij de vergadering horen, maar het mogen uiteraard ook andere vragen zijn.

Als laatste willen wij jullie feliciteren, want vandaag is de 45ste verjaardag van onze mooie fietsclub.

Volgend jaar willen wij aan het begin van de zomer ter gelegenheid hiervan een feest geven.

 

Blijf vooral gezond en fiets zo veel als mogelijk!

Met vriendelijke groet

Het bestuur