Herhaalde oproep versterking bestuur

Beste leden,

drie bestuursleden hebben aangegeven dat ze na dit seizoen stoppen met hun bestuursfunctie. Het bestuur heeft vervolgens half april een mail naar de leden gestuurd met de vraag: wie komt ons bestuur weer aanvullen, versterken? Twee leden hebben positief, enthousiast gereageerd op die vraag en met beiden vindt binnenkort een gesprek plaats.

Er is dus nog een plek vacant. Omdat het bestuur het belangrijk vindt dat er een betere balans komt in de verhouding mannen/vrouwen zijn we specifiek op zoek naar een vrouwelijk verenigingslid dat het leuk lijkt om als lid van een gezellige groep mensen (het bestuur) mede vorm te geven aan een levendige, bloeiende vereniging.
Dus dames: wie zou een gesprek met ons willen aangaan over de invulling van de bestuursfunctie die begin volgend jaar vrij komt?
Reacties naar: wouterbrink@hotmail.com.

Sportieve groet,

het bestuur.