Nieuwsbrief ALV voorjaar 2021

Beste leden Windhappers,


We zitten alweer in februari van 2021 en meestal is dit het moment dat de jaarlijkse uitnodiging voor
de ledenvergadering bij jullie binnenkomt. Echter dit jaar loopt het anders dan anders.
Hebben we afgelopen jaar veel minder met elkaar in clubverband kunnen fietsen, ook nu bij het
organiseren van onze jaarvergadering speelt corona ons parten. Als bestuur hebben wij ervoor
gekozen om de jaarvergadering uit te stellen tot later in dit jaar op een moment waarbij we weer
bijeen mogen komen met grotere groepen. Uiteraard zullen we jullie hiervan op de hoogte houden.
Maar eerst even een terugblik op het seizoen 2020.

Dit seizoen begon eigenlijk zoals ieder seizoen begint. Met clubritten in onze gebruikelijke groepen.
Maar al snel mochten we niet meer in groepsverband fietsen en kwam pas in juli het groene licht om
de clubritten weer op te starten. In het begin ging dit nog redelijk ‘normaal’, maar al snel mochten de
cafés en restaurants geen groepen meer ontvangen en konden we alleen nog ritten zonder
koffiepauze rijden. En vanaf half oktober was ook het fietsen in groepen niet meer toegestaan.
Voor ons als vereniging is dit alles natuurlijk erg jammer. Want naast dat we het grootste deel van
het seizoen niet samen mochten fietsen zijn er ook allerlei activiteiten niet doorgegaan.
Zo stonden er voor het afgelopen jaar een lezing, een lang fietsweekend in de Ardennen, een
barbecue voor alle leden en partners en uiteraard onze eigen ATB-tocht in Jipsingboertange op het
programma waarvan alles afgelast is.


Het enige wat door kon gaan was de jaarlijkse fietsweek, met deze keer als locatie de Vogezen.
Ook de evaluatievergadering heeft afgelopen jaar niet ‘fysiek’ plaatsgevonden. Om toch informatie
van de leden te krijgen hebben we als bestuur jullie opgeroepen om via e-mail reacties over het
afgelopen seizoen en het komende seizoen te sturen. Hierop is maar weinig respons gekomen.
Zoals ook afgelopen jaar zullen wij als bestuur de komende periode de NTFU volgen als het gaat om
de versoepelingen en bijbehorende richtlijnen voor het fietsen in groepen. De route-commissie heeft
voor het komend seizoen al een programma gemaakt, maar wanneer we dit programma ook
daadwerkelijk kunnen gaan fietsen is op dit moment nog erg onduidelijk.


Vanaf deze plek willen wij in ieder geval onze sponsoren een hart onder de riem steken, want veel
bedrijven hebben het erg zwaar in deze tijd. We hopen dat ze zich er goed doorheen zullen slaan.
Maar ook zijn wij erg blij dat ondanks alle maatregelen nagenoeg alle leden lid zijn gebleven bij onze
club. Hieruit spreekt ook vertrouwen dat we (hopelijk) op korte termijn onze fietstochten weer
gezamenlijk kunnen hervatten.

Tot slot nog het volgende: blijf vooral sporten en bewegen en doe dit op een veilige manier!

 

 

Hartelijke groet,
Bestuur TFC De Windhappers