Digitale evaluatievergadering 2020

Beste leden Windhappers,

 

Het fietsseizoen 2020 is voor ons allemaal anders gelopen dan dat we op voorhand hadden verwacht. De start in maart leek nog redelijk normaal, maar al snel bleek dat het corona-virus ons parten ging spelen. De maatregelen van de overheid, die vervolgens door de NTFU werden vertaald naar wielerverenigingen, hebben ertoe geleid dat we grote delen van het seizoen niet op onze gebruikelijke manier hebben kunnen fietsen.


Wij als bestuur hebben de richtlijnen van de NTFU steeds opgevolgd en aan onze leden gecommuniceerd. Op deze manier hebben wij als vereniging ook bijgedragen aan een goed corona-beleid. Helaas kon hierdoor ook onze eigen ATB-tocht in het najaar niet doorgaan. Net als dat wij niet mee konden doen aan allerlei populaire toertochten in onze omgeving en in de rest van Nederland en omliggende landen.
We kunnen niet in de toekomst kijken, maar wij hopen dat we volgend jaar weer wat vaker in clubverband met elkaar kunnen fietsen. Want daarvoor zijn we tenslotte een fietsclub.

Aan het eind van elk seizoen is het voor onze club gebruikelijk om bijeen te komen in vergadering en nog eens terug te kijken op afgelopen jaar en vooruit te kijken naar volgend seizoen. Echter in deze corona-tijd kunnen we niet met een grote groep bijeen komen. Dus hebben wij als bestuur het idee opgevat om de evaluatievergadering via deze weg te houden.

Graag nodigen wij jullie uit om jullie bevindingen van afgelopen jaar en jullie wensen voor volgend jaar op papier te zetten en naar ons te mailen. Wij zullen jullie reacties inventariseren en dit terugkoppelen naar de routecommissie en de wegkapiteins.
Uiteraard volgt er ook een terugkoppeling naar alle leden. Dit zal ook weer via de digitale snelweg gaan.

Dus voel je vrij en deel met ons wat je vond van afgelopen seizoen, van de routes, van de groepen, de snelheden en verder wat er maar in je opkomt. Gelieve niet te lang te wachten met mailen, de sluitingsdatum hiervoor is 20 december.

Verder hopen wij als bestuur dat iedereen gezond blijft en hopen we dat we volgend seizoen weer ‘ouderwets’ samen fietsen in groepen.

Hartelijke groet,
Bestuur TFC De Windhappers

reacties mogen naar: wouterbrink@hotmail.com