Rectificatie pilot NTFU

Beste Windhappers,

 

Hierbij de meest recente informatie over de pilot van de NTFU.

Het blijkt dus dat de pilot voor De Windhappers nu op één dag verreden wordt en wel op 23 september a.s.!

Ritten schema pilot NTFU 16 en 23 september.

Beste Windhappers/Wegkapiteins,

Hierbij de rittenschema voor de pilot op 16 en 23 september a.s., zoals ontvangen van Wielertrainingnoord.

Er is een mail naar de wegkapiteins gestuurd met de vraag wie zich beschikbaar wil stellen voor deze training en wie er van de Wegkapiteins van de van de Windhappers wie er naar de informatie bijeenkomst in Emmen kan gaan, tot op heden is hier nog weinig respons op geweest vanuit de wegkapiteins! verder zijn er al een aantal windhappers die zich hebben opgegeven voor de pilot van de NTFU, gehouden op zondag 16 en 23 september. (Pier Blok, Geert Manning en Ruurd Schür) geintreseerden voor deze pilot kunnen zich opgeven via Gerard Stork.

 

dinsdag 11 sept                                                                  dinsdag 18 sept
11:00 11:00 Groep 1 WV Borger (senioren) fietspad                12:00 Groep 1 WV Borger (senioren) fietspad
9:00 13:00 Groep 2 FTC Emmen1 ( senioren) rijbaan              10:00 Groep 2 FTC Emmen1 ( senioren) rijbaan
14:00 15:00 Groep 3 WTC Coevorden (senioren)?fietspad       14:00 Groep 3 WTC Coevorden (senioren) ? rijbaan

18:30 Groep 4 FTC Emmen rijbaan                                         18:30 Groep 4 FTC Emmen fietspad


Zaterdag 15 sept                                                                  Zaterdag 22 sept
9:00 Groep 5 De Hesseler Fietsers (WC) rijbaan                       9:00 Groep 5 De Hesseler Fietsers (WC) fietspad
11:00 Groep 6 TFC De Ketting (WC) fietspad                           11:00 Groep 6 TFC De Ketting (WC) rijbaan
14:00 Groep 7 FTC Toerlust rijbaan                                         14:00 Groep 7 FTC Toerlust fietspad


Zondag 16 sept                                                                    Zondag 23 sept
9:00 Groep 10 Biking Neighbours fietspad                              9:00 Groep 10 Biking Neighbours rijbaan

11:00 Groep 9 TFC De Windhappers (WC) rijbaan            11:00 Groep 9 TFC De Windhappers (WC) fietspad
13:00 Groep 8 WTC Coevorden (WC) fietspad                         13:00 Groep 8 WTC Coevorden (WC) rijbaan

 

Vriendelijke Groet, Het Bestuur 

Seizoensafsluiting 2018

Beste Windhappers,

UITNODIGING "een groep wielrenners hoort op de weg niet op het fietspad!"

 
 “Een groep wielrenners hoort op de weg en niet op het fietspad”! 
Op alle niveaus, van de 4 e  groep van de Windhappers tot de 2 e  kamer in Den Haag, wordt al
enkele jaren een discussie gevoerd over de vraag hoe groepen wielrenners veilig te laten
fietsen. Een van de stellingen is: een groep wielrenners hoort niet op het fietspad maar op de
weg. Allerlei belangenorganisaties (provincies, ANWB et cetera) hebben daarover een
mening. De NTFU wil bijdragen aan de besluitvorming over dit thema middels een landelijk
onderzoek. Daartoe is besloten in Drenthe een pilot te doen, een soort vooronderzoek. Dit
wordt uitgevoerd door enkele onderzoeksbureaus en de leden van de Windhappers worden
door het Drentse regiobestuur van de NTFU uitgenodigd om aan dit belangrijke onderzoek
mee te doen.
 
Verzoek: 
De NTFU vraagt een groep fietsers van de Windhappers (en enkele andere regionale
fietsverenigingen) op twee data (zondag 16 september en zondag 23 september) vanuit
Emmen een route van 25 kilometer te fietsen. De ene groep fietst op de rijweg en de andere op
het fietspad. De onderzoekers registreren tijdens de tocht de verschillen tussen de beide
groepen door middel van camera’s.
 
Het bestuur van de Windhappers is van mening dat het een zaak betreft die voor de veiligheid
van wielrenners van groot belang is. Om die reden, en ook omdat het onderzoek op een
goede en verantwoorde wijze plaatsvindt, wil het bestuur zoveel mogelijk leden uitnodigen
om deel te nemen aan deze tocht. Aangezien we elke zaterdag en zondag een trainingsritorganiseren is het voorstel:
Gezamenlijk vertrek vanaf gemeentehuis naar Emmen op 16 en 23 september: 09:00 uur
Vertrek vanuit Emmen voor de toertocht (25 kilometer): 11:00 uur
Na afloop is er voor de deelnemers een hapje en een drankje.
Vervolgens gezamenlijk terugfietsen naar Stadskanaal (via andere route).
 
Opmerking 1: iedereen kan meedoen (recreatief tempo) en je bent niet verplicht om beide
dagen mee te fietsen!
Opmerking 2: opgave vooraf is niet verplicht maar om een indicatie te krijgen over het aantal
Windhappers dat meedoet aan deze toertocht (totaal met op en neer vanuit Stadskanaal ca 85
kilometer) is het verzoek om zoveel mogelijk voor 15 september even te laten weten of jij ook
meefietst. Dat kan via mailadres:  diekman@hetnet.nl .
We hopen op een grote deelname aangezien een onderzoekje zoals beschreven alleen zinvol is
als er voldoende fietsers meerijden!!!! 
 
Het bestuur van de Windhappers en het regiobestuur van de NTFU.

 

verslag bestuursvergadering 15-5-2018

Beste leden,

 

Het verslag van de bestuursvergadering gehouden op 15 mei is geplaatst op de ledenpagina.

 

Vriendelijke groet, het bestuur.

 

Barbecue

Beste Windhappers,


Op vrijdag 6 juli organiseert de activiteitencommissie een (bourgondische) barbecue.

Deze barbecue is voor alle leden plus partner.

De kosten voor de barbecue zijn 10 euro per persoon, te betalen bij aankomst.

Deze 10 euro is voor het eten en 2 consumpties (daarna is de drank voor eigen rekening). 

 

Locatie: De Kapschuur, De Vloeivelden 3, Stadskanaal

Aanvang: vanaf 18:00 uur

Opgave is verplicht en kan tot 12 juni op e-mail: wouterbrink@hotmail.com

 

Vriendelijke groet, 

De activiteiten commisie 

Burentocht 2018

Beste leden,

 

Aanstaand weekend op zondag 27 mei is de burentocht. Dit jaar georganiseerd door onze club TFC de Windhappers. De start is om 8.30 uur en de tocht voert onder andere langs Zuidlaren, via Eelde naar Norg (koffie met taart). Daarna via Oudemolen en Gieten weer naar Stadskanaal. Lengte van de tocht is 110 km en de route staat op de site (ook in gpx).

 

Namens de activiteiten commissie hopen wij op een grote opkomst van leden en buren.

 

Vriendelijke groet,

de activiteitencommissie 

 

Rabo Bushbiker ATB zomertocht

Beste TFC de Windhappers

Op 24 juni a.s. houdt onze vereniging haar Rabo Bushbiker Zomertocht.

Dit jaar vernieuwd met een mooie nieuwe startlocatie.

Wij zouden het op prijs stellen als u de bijlage onder uw leden verspreidt.

Bij voorbaat dank hiervoor!

Verbeteren fietstechniek

Je fietstechniek verbeteren, fietsen in een groep op de weg en interval/bloktraining.

De activiteitencommissie heeft Erwin Rinsma gestrikt om Windhappers extra les te geven als het gaat om fietsen op de weg.

Er wordt aandacht besteed aan de volgende zaken :

·         Bochtentechniek

·         Goede pedaalslag

·         Houding op de fiets

·         Andere trainingsvormen zoals interval-/bloktraining.

Deze training gaat plaatsvinden op de woensdagavond, in ieder geval 16 Mei, 23 Mei en 30 Mei, daarna in overleg met Erwin Rinsma. (Dit in verband met zijn werk)

Er kunnen zich 2 groepen van 10 man opgeven, er kan dan 1 keer in de 14 dagen getraind worden maximaal 6 trainingen dus de ene week de ene groep, de andere week de andere groep.

Opgave: gasseltenij@hetnet.nl

Verzamelen om 19.00 bij het gemeentehuis, daarna gezamenlijk naar industrieterrein fietsen.

verslag bestuursvergadering 26 maart 2018

Beste Windhappers,

 

Het verslag van de bestuursvergadering gehouden op 26 maart 2018 is toegevoegd onder de ledenpagina.

 

Pagina's

Abonneren op Front page feed