Oproep wegkapiteins!

Beste leden,

Wij zijn als bestuur nog steeds op zoek naar meer wegkapiteins. We hebben de afgelopen tijd al een aantal aanmeldingen gehad maar willen graag nog meer enthousiaste leden die deze mooie functie op zich willen nemen.

Op korte termijn zullen wij dan ook een instructiebijeenkomst organiseren.

Wie stelt zich beschikbaar! opgave via wouterbrink@hotmail.com


Vriendelijke groet het bestuur

Wouter

MTB clinic, verbeter je fietstechniek.

VERBETER JE FIETSTECHNIEK!

De activiteitencommissie van de Windhappers organiseert een MTB clinic. Met deze clinic leer je onder andere behendig sturen, de juiste houding, rem- en bochtentechniek en het nemen van hindernissen. Met een soepele rijtechniek ervaar je nog meer plezier aan het mountainbiken. Bij voldoende deelname willen we een groep vormen die aan de slag gaat met de basistechnieken en een groep gevorderden. Heb je geen fiets dan kunnen wij dit voor je regelen.

Wanneer en wat bieden wij
De clinic is op zaterdag 17 november. We beginnen om 9.30 uur met koffie en wat lekkers. Om 10.00 uur stappen we op de fiets richting het bos. Eerst krijg je 45 minuten techniektraining die we vervolgens in de praktijk gaan brengen. Rond 12.00 uur zijn we weer terug en krijg je nog een hapje en een drankje.

Locatie en parkeren
Je wordt verwacht bij het clubgebouw van de MTB vereniging de Hondsrug, Oelenboom 10 in Gieten. Bij de brandweerkazerne kun je parkeren en het clubgebouw bevindt zich aan de overkant van de weg.

Kosten deelname en aanmelden
Het bestuur is bereid een deel van de kosten vanuit de vereniging te betalen. Wij vragen dan ook een kleine eigen bijdrage van 7,50 euro. Voor dat geld krijg je een mooi programma, koffie met wat lekkers en na afloop nog een hapje en een drankje. Wil je deelnemen aan deze clinic dan vragen we van jou het volgende.
1. Voor 7 november aanmelden via email: diekman@hetnet.nl.
2. Vermelden of je aan de basis of de gevorderden clinic wilt deelnemen.
3. Aangeven of we een fiets voor je moeten regelen.
4. De eigen bijdrage van 7,50 euro betalen op IBAN: NL56RABO 0380 700 476 ten name van TFC de Windhappers.

Met een sportieve groet,
De activiteitencommissie

 

Herhalingsdata pilot NTFU

Hallo allen,

 

Er is inzake de afgelaste pilot van afglopen zondag contact geweest met Sören Blankers van de NTFU, de vraag is of wij (TFC de Windhappers) alsnog willen deelnemen aan de pilot van de NTFU.

Men kan dan uit kiezen uit 2 data,

Op 30 september start de pilot om 13.00 uur (12.30 uur verzamelen bij ’t Wapen van Emmen).

Op 7 oktober start de pilot om 9 uur (8.30 uur verzamelen bij ’t Wapen van Emmen)

Aangezien de weersverwachting voor aanstaande zondag (30 september) goed is, willen wij als Windhappers proberen om de pilot dan plaats te laten vinden, een ieder die geintreseert is kan zich opgeven bij Gerard Storck! via diekman@hetnet.nl

 

Vriendelijke groet,

Het bestuur.

 

Westerwolde ATB toertocht

Beste windhappers,

 

Zondag 28 Oktober a.s. staat onze jaarlijkse ATB- toertocht weer op de kalender.

Zoals in voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer vrijwillers nodig, die de organisatie helpt bij het in goede banen lijden van deze dag en om deze tocht ook dit jaar weer tot een succes te laten worden.

Heb je belangstelling of eventueele vragen, dan kun je contact opnemen met Monique Kost, of Andre Enninga.

Wij hopen alvast op veel hulp de 28e.

 

 

Vriendelijkgroet.

Andre en Monique 

Rectificatie pilot NTFU

Beste Windhappers,

 

Hierbij de meest recente informatie over de pilot van de NTFU.

Het blijkt dus dat de pilot voor De Windhappers nu op één dag verreden wordt en wel op 23 september a.s.!

Ritten schema pilot NTFU 16 en 23 september.

Beste Windhappers/Wegkapiteins,

Hierbij de rittenschema voor de pilot op 16 en 23 september a.s., zoals ontvangen van Wielertrainingnoord.

Er is een mail naar de wegkapiteins gestuurd met de vraag wie zich beschikbaar wil stellen voor deze training en wie er van de Wegkapiteins van de van de Windhappers wie er naar de informatie bijeenkomst in Emmen kan gaan, tot op heden is hier nog weinig respons op geweest vanuit de wegkapiteins! verder zijn er al een aantal windhappers die zich hebben opgegeven voor de pilot van de NTFU, gehouden op zondag 16 en 23 september. (Pier Blok, Geert Manning en Ruurd Schür) geintreseerden voor deze pilot kunnen zich opgeven via Gerard Stork.

 

dinsdag 11 sept                                                                  dinsdag 18 sept
11:00 11:00 Groep 1 WV Borger (senioren) fietspad                12:00 Groep 1 WV Borger (senioren) fietspad
9:00 13:00 Groep 2 FTC Emmen1 ( senioren) rijbaan              10:00 Groep 2 FTC Emmen1 ( senioren) rijbaan
14:00 15:00 Groep 3 WTC Coevorden (senioren)?fietspad       14:00 Groep 3 WTC Coevorden (senioren) ? rijbaan

18:30 Groep 4 FTC Emmen rijbaan                                         18:30 Groep 4 FTC Emmen fietspad


Zaterdag 15 sept                                                                  Zaterdag 22 sept
9:00 Groep 5 De Hesseler Fietsers (WC) rijbaan                       9:00 Groep 5 De Hesseler Fietsers (WC) fietspad
11:00 Groep 6 TFC De Ketting (WC) fietspad                           11:00 Groep 6 TFC De Ketting (WC) rijbaan
14:00 Groep 7 FTC Toerlust rijbaan                                         14:00 Groep 7 FTC Toerlust fietspad


Zondag 16 sept                                                                    Zondag 23 sept
9:00 Groep 10 Biking Neighbours fietspad                              9:00 Groep 10 Biking Neighbours rijbaan

11:00 Groep 9 TFC De Windhappers (WC) rijbaan            11:00 Groep 9 TFC De Windhappers (WC) fietspad
13:00 Groep 8 WTC Coevorden (WC) fietspad                         13:00 Groep 8 WTC Coevorden (WC) rijbaan

 

Vriendelijke Groet, Het Bestuur 

Seizoensafsluiting 2018

Beste Windhappers,

UITNODIGING "een groep wielrenners hoort op de weg niet op het fietspad!"

 
 “Een groep wielrenners hoort op de weg en niet op het fietspad”! 
Op alle niveaus, van de 4 e  groep van de Windhappers tot de 2 e  kamer in Den Haag, wordt al
enkele jaren een discussie gevoerd over de vraag hoe groepen wielrenners veilig te laten
fietsen. Een van de stellingen is: een groep wielrenners hoort niet op het fietspad maar op de
weg. Allerlei belangenorganisaties (provincies, ANWB et cetera) hebben daarover een
mening. De NTFU wil bijdragen aan de besluitvorming over dit thema middels een landelijk
onderzoek. Daartoe is besloten in Drenthe een pilot te doen, een soort vooronderzoek. Dit
wordt uitgevoerd door enkele onderzoeksbureaus en de leden van de Windhappers worden
door het Drentse regiobestuur van de NTFU uitgenodigd om aan dit belangrijke onderzoek
mee te doen.
 
Verzoek: 
De NTFU vraagt een groep fietsers van de Windhappers (en enkele andere regionale
fietsverenigingen) op twee data (zondag 16 september en zondag 23 september) vanuit
Emmen een route van 25 kilometer te fietsen. De ene groep fietst op de rijweg en de andere op
het fietspad. De onderzoekers registreren tijdens de tocht de verschillen tussen de beide
groepen door middel van camera’s.
 
Het bestuur van de Windhappers is van mening dat het een zaak betreft die voor de veiligheid
van wielrenners van groot belang is. Om die reden, en ook omdat het onderzoek op een
goede en verantwoorde wijze plaatsvindt, wil het bestuur zoveel mogelijk leden uitnodigen
om deel te nemen aan deze tocht. Aangezien we elke zaterdag en zondag een trainingsritorganiseren is het voorstel:
Gezamenlijk vertrek vanaf gemeentehuis naar Emmen op 16 en 23 september: 09:00 uur
Vertrek vanuit Emmen voor de toertocht (25 kilometer): 11:00 uur
Na afloop is er voor de deelnemers een hapje en een drankje.
Vervolgens gezamenlijk terugfietsen naar Stadskanaal (via andere route).
 
Opmerking 1: iedereen kan meedoen (recreatief tempo) en je bent niet verplicht om beide
dagen mee te fietsen!
Opmerking 2: opgave vooraf is niet verplicht maar om een indicatie te krijgen over het aantal
Windhappers dat meedoet aan deze toertocht (totaal met op en neer vanuit Stadskanaal ca 85
kilometer) is het verzoek om zoveel mogelijk voor 15 september even te laten weten of jij ook
meefietst. Dat kan via mailadres:  diekman@hetnet.nl .
We hopen op een grote deelname aangezien een onderzoekje zoals beschreven alleen zinvol is
als er voldoende fietsers meerijden!!!! 
 
Het bestuur van de Windhappers en het regiobestuur van de NTFU.

 

verslag bestuursvergadering 15-5-2018

Beste leden,

 

Het verslag van de bestuursvergadering gehouden op 15 mei is geplaatst op de ledenpagina.

 

Vriendelijke groet, het bestuur.

 

Barbecue

Beste Windhappers,


Op vrijdag 6 juli organiseert de activiteitencommissie een (bourgondische) barbecue.

Deze barbecue is voor alle leden plus partner.

De kosten voor de barbecue zijn 10 euro per persoon, te betalen bij aankomst.

Deze 10 euro is voor het eten en 2 consumpties (daarna is de drank voor eigen rekening). 

 

Locatie: De Kapschuur, De Vloeivelden 3, Stadskanaal

Aanvang: vanaf 18:00 uur

Opgave is verplicht en kan tot 12 juni op e-mail: wouterbrink@hotmail.com

 

Vriendelijke groet, 

De activiteiten commisie 

Pagina's

Abonneren op Front page feed