Update Corona beleid TFC de Windhappers

Beste leden Windhappers,

 

Gezien de recente discussie in de club over het gezamenlijk fietsen willen wij graag als bestuur de volgende zaken met jullie delen.

 


- De clubritten van de Windhappers zijn in ieder geval tot 1 september afgelast
- Mocht je willen gaan fietsen, doe dat dan op de wijze zoals de NTFU dit adviseert. Maximaal met 4 personen, houdt 1,5m afstand tot de andere rijders, rij over rustige wegen (zie voor uitgebreide informatie de website van de NTFU, https://www.ntfu.nl/home/nieuws/id/1155/vragen-over-fietsen-in-coronatijd).
- Het is niet de bedoeling om met meerdere groepen van 4 achter elkaar aan te gaan rijden, dus organiseer dit soort ritten niet met andere leden.
- Binnen onze club zitten niet alleen mensen die in de kwetsbare categorie zitten, maar ook mensen die werkzaam zijn in de vitale beroepen. Het zou niet goed zijn als het Corona-virus tijdens onze ritten verspreid wordt op deze mensen.
Wij vinden het richting onze sponsoren geen goed signaal als wij weer 'fietsend te zien zijn in groepen' terwijl landelijk dit juist afgeraden wordt.
- Formeel moet het bestuur bij het weer opstarten van verenigingsactiviteiten eerst contact opnemen met de gemeente om toestemming voor deze activiteiten te krijgen.

 

 

Verder, blijf fit en blijf fietsen (volgens de NTFU-adviezen) en hopelijk blijft iedereen gezond.

 

 

Hartelijke groet,
Bestuur TFC De Windhappers

Nieuwe routes

Beste Windhappers,

 

 

We fietsen nu allemaal alleen of met z'n tweeën en heel veel leden fietsen mooie routes.

Een aantal leden kwam met het idee dat het wellicht wel mooi is om een challenge te houden en onze routeboek uit te breiden met mooie nieuwe routes.

Fiets jij of heb jij de afgelopen tijd een route van 50, 80 a 90 of 120 a 125 km gefiets en is deze route geschikt om  in groepen van 14 a 16 leden te fietsen, geef deze route dan een naam.

Stuur deze route of GPX bestand naar Wouter: wouterbrink@hotmail.com

En mischien word de door jou gemaakte route dan opgenomen in het routeboekje van TFC de Windhappers.

 

Met vriendelijke groet een aantal enthousiaste leden.

 

Update Corona maatregelen en samen fietsen

Beste Windhappers,

 

Sinds maandag 11 mei zijn de regels voor buiten sporten versoepeld. Dit betekent dat ook fietsers samen buiten mogen trainen met elkaar op 1,5 meter afstand. Om er samen voor te zorgen dat dit veilig gebeurt, stelden het NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en alle sportbonden het landelijk protocol Verantwoord Sporten op. De NTFU en KNWU formuleerden een aantal aanvullende richtlijnen voor de wielersport. Wij vragen onze club de richtlijnen te volgen in het belang van de volksgezondheid.

 

De belangrijkste uitgangspunten vanaf 11 mei
Iedereen krijgt meer ruimte voor georganiseerde buitensport en trainingen.
- Officiële wedstrijden zijn niet toegestaan.
- Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten, zonder onderling rekening te houden  met de 1,5 meter afstand.
- Jongeren van 13 tot en met 18 jaar én volwassenen mogen buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand tussen elkaar.

 

Samen fietsen? Max. 4 personen op 1,5 meter afstand!
Samen buiten sporten mag weer. Maar hoe fiets je veilig samen?
Voor wielrenners en mountainbikers adviseert NTFU: fiets met maximaal 4 personen in een groep.
Ook in een groep van 4 personen geldt: houd tenminste 1,5 meter afstand tot elkaar én tot andere verkeersdeelnemers.

 

Fiets je samen met personen uit hetzelfde huishouden (bijvoorbeeld je partner en/of kinderen), dan geldt de 1,5 meter afstand tot elkaar niet. Je houdt uiteraard wél minimaal 1,5 meter afstand tot andere verkeersdeelnemers.

 

Waarom adviseren we max. 4 personen?
De Rijksoverheid staat toe dat we sinds 11 mei weer samen buiten mogen sporten (mits op anderhalve meter). Maar, hoe fiets je op een veilige en verantwoorde manier samen? Bij de versoepeling van de maatregelen zijn geen concrete aantallen genoemd voor een maximale groepsgrootte om samen buiten te sporten. Ook het algemene landelijke protocol Verantwoord Sporten geeft hierover géén uitsluitsel. Samen fietsen betekent voor de één "met z'n tweeën fietsen" terwijl het voor de ander een signaal kan zijn om met 14 man/vrouw op pad te gaan. NTFU en KNWU vinden het onverantwoord als er grote groepen de weg op gaan: minimaal 1,5 meter afstand houden tot elkaar en anderen is niet uit te voeren.

 

Daarom adviseren NTFU en KNWU wielersporters die graag samen willen fietsen, dit met niet meer dan 4 personen samen te doen. Zo kun je vlot ritsen en achter elkaar rijden om de minimale 1,5 meter afstand tot elkaar en anderen te houden. 

 

Het bestuur heeft besloten om de club activiteiten voorlopig dan ook nog niet op gaan starten. Ons advies blijft: fiets alleen of met z'n tweeën!

 

Voor meer informatie verwijzen wij jullie graag naar de site van de NTFU.

 

Vriendelijke groet

Het bestuur.

 

Wijzigingen ATB commissie

Beste Windhappers,

 

zoals aangegeven in de ALV van 26-02-2020 heeft Monique Kost aangegeven haar plaats in de ATB commissie vacant te stellen. Na een lange zoektocht hebben wij Marja vd Scheer bereid gevonden de taken van Monique in de ATB commissie over te nemen. Wij willen Monique bedanken voor haar jarenlange inzet voor de ATB commissie en Marja van harte welkom heten in de ATB commissie.

 

Inmiddels heeft de eerste vergadering (ondanks de huidige corona perikelen) van de ATB comissie weer plaats gevonden en zijn we voorzichtig begonnen met de eerste voorbereiding van de Westerwolde ATB tocht 2020. Onder de huidige omstandigheden is het moeilijk om aan te geven of de ATB tocht dit jaar doorgang kan vinden, maar hopelijk is de regelgeving vanuit de RIVM en de overheid tegen die tijd versoepeld.

 

Vriendelijke groet Andre, John en Marja.

 

Verlenging corona maatregelen, Tot 1 Juni geen clubritten!

Beste Windhappers

 

Het bestuur volgt het advies van het RIVM en de NTFU en de maatregelen zijn helaas verlengd tot 1 Juni, er zijn tot die tijd geen clubritten! Deze ritten staan op afgelast in de agenda! Tevens blijft de oproep staan om niet in groepen van meer dan 2 personen te fietsen! Let een beetje op elkaar en blijf gezond!

 

Update 31 Maart 2020:

 

De richtlijnen van het RIVM en de NTFU zijn tot 28 april 2020 verlengd (maximaal 3 personen bij elkaar) Daarom zijn de clubritten tot 28 April 2020 afgelast, de kans bestaat dat ook na 28 April de regelgeving omtrend de corona virus worden aangepast. Mocht dat zo zijn zullen wij dit communiceren via deze website en zal de agenda hierop weer worden aangepast. Tot die tijd verzoeken wij jullie om de voorzorgsmaatregelen van het RIVM op te volgen: was je handen regelmatig, hoest/nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik een papieren zakdoek en schud géén handen. Tevens blijft de oproep van het bestuur staan om niet in groepen van meer dan 3 personen te fietsen! Let een beetje op elkaar en blijf gezond!

 

 

Programma wegseizoen 2020

Beste Windhappers,

Het wegprogramma seizoen 2020 is als PDF onder de ledenpagina geplaatst.

* Bij vertrek op zaterdag en zondag aantal personen (waar telefoonnummer is aangegeven) doorgeven aan pauze adres! 

* ETT wil zeggen Eigen Toer Tocht. Deze starten altijd vanaf het gemeentehuis te Stadskanaal. Tochten tot 150 km starten om 08:30 uur. Tochten van 150 km en langer starten om 08:00 uur. Burentocht start om 09:00 uur.

* Vertrek voor gezamenlijke deelname aan NTFU-tochten georganiseerd door naburige verenigingen is om 08:00 uur vanaf het gemeentehuis.

* Vertrektijden op zaterdag- en zondagmorgen (L-routes – 75 km): Alle groepen starten om 09:00 uur.

* Vertrektijden op woensdagavond (K-routes – 50 km):

  - Groepen 1, 2, 3 starten om 19:00 uur

  - Groepen 4 en 5 starten om 18:30 uur.

* Voor de meest actuele informatie m.b.t (eventuele wijzigingen in) het programma dient men altijd de website van de vereniging te raadplegen!

Vriendelijke groet,

De route commissie

Uitnodiging lezing ex-wielerprof Aart Vierhouten

Uitnodiging voor lezing met ex-wielerprof Aart Vierhouten

Datum  : donderdag 26 maart 2020

Tijd        : 20 uur

Plaaats : De Spont in Stadskanaal

Met veel plezier nodigen TFC DE windhappers en TFC  De Ketting jullie uit voor een bijzondere avond. We hebben namelijk Aart Vierhouten kunnen strikken voor een avondvullende lezing met beelden!

Extra afspraken vanuit de ALV

Beste Windhappers,

Tijdens de ledenvergadering van 26-02-2020 is besloten dat groep 4 dit jaar op zaterdag en zondag start om 09:00 uur, tegelijk met alle andere groepen.
Dit is besloten vanwege de vraag van een aantal leden om zodoende een betere keus te kunnen maken in welke groep die dag te gaan fietsen.

Op woensdagavond zal groep 4 om 18:30 uur starten, tegelijk met groep 5.

Begin mei gaan we evalueren hoe het gaat met deze nieuwe starttijd.

Tevens is besloten om kort voor de start van de clubrit onder leiding van de wegkapiteins de groep in te delen.
Zo hopen we dat er voor de start duidelijk is wie in welke groep zal rijden en hoe groot de verschillende groepen zullen zijn.

Dit laatste zal voornamelijk op zondag plaatsvinden, aangezien dit de dag is waarop de opkomst meestal groot is.

met vriendelijke groet.
Bestuur TFC De Windhappers

Techniek-avond TFC de Windhappers

Techniek-avond

De activiteitencommissie gaat in samenwerking met Bouw Koster opnieuw een Techniek-avond organiseren.

Dit is een avond waarbij we in de werkplaats van Bouw Koster instructie krijgen over het sleutelen aan onze fiets. Hierbij mogen we ook zelf aan de slag!

Denk hierbij aan allerlei kleine ingrepen zoals: remblokjes verwisselen en bijstellen, (gebroken) ketting herstellen of versnellingen afstellen. Uiteraard vinden wij het leuk als er ook specifieke techniekvragen zijn, technische vaardigheden die je altijd al wilde oefenen. Deze kunnen bij de aanmelding  ingeleverd worden zodat het team van Bouw Koster zich hierop kan voorbereiden.
Heb je interesse om tijdens deze avond meer te weten te komen over je eigen fiets en dus beter voorbereid op pad te kunnen gaan met de opgedane kennis, meld je dan aan!

Datum: dinsdag 17 maart 2020
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: werkplaats Bouw Koster
Maximum : 10 personen (bij meer aanmeldingen wordt er een wachtlijst gemaakt voor een volgende techniekavond)

Liefhebbers kunnen zich tot 10 maart 2020  opgeven viagerardstorck1951@gmail.com

 

Een sportieve groet,

Bouw Koster en de activiteitencommissie

Uitnodiging algemene ledenvergadering TFC de Windhappers

Beste Windhappers,

 

Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor de algemene ledenvergadering seizoen 2020.

De documenten, (Jaarverslag secretaris, Notulen ALV 2019, Agenda  ALV 26-02-2020, Kolommenbalans 2020, Overzicht boekhouding, Verslag Kascommissie) voor deze vergadering zijn toegevoegd onder de ledenpagina.

Tijdens deze vergadering willen wij met jullie verder spreken (december vergadering 2019) over de start tijden van groep 4. Het voorstel van het bestuur in deze is: woensdag 18:30 uur en zaterdag + zondag 09:00 uur.

Na afloop van de vergadering zal de nieuwe kleding worden uitgedeeld!.

 

We zien jullie graag op 26 februari om 19.30 in de Spont.

 

Met vriendelijke groet

Het bestuur 

Pagina's

Abonneren op Front page feed