Online Algemene Leden Vergadering

Beste leden Windhappers,

 

Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van het seizoen 2021. Tevens zal op deze avond de evaluatie van het wegseizoen 2021 plaatsvinden, alsmede een vooruitblik naar 2022.

De vergadering vindt online plaats op woensdag 22 december vanaf 19:30 uur.

De documenten (Jaarverslag secretaris, Notulen ALV 2020, Agenda ALV en Agenda evaluatie 2021, financiële stukken, Verslag Kascommissie, fietsreglement en programma seizoen 2022) voor deze vergadering zijn toegevoegd onder de ledenpagina.

Om deel te kunnen nemen aan deze vergadering hebben wij van jullie een 06-nummer nodig. Dit in verband met het beveiligd inloggen middels een sms-code.

Dus als je wilt meedoen aan deze vergadering stuur dan per ommegaande een 06-nummer naar ons via de mail. Graag mailen naar wouterbrink@hotmail.com

Ieder ontvangt vooraf een internetlink om zich aan te melden.

Ook willen wij jullie vragen om alvast vragen in te sturen zodat wij de vergadering zo soepel mogelijk kunnen laten verlopen (ook als je niet aanwezig kunt zijn bij de online vergadering). Dit kunnen vragen zijn naar aanleiding van de toegestuurde stukken die bij de vergadering horen, maar het mogen uiteraard ook andere vragen zijn.

Als laatste willen wij jullie feliciteren, want vandaag is de 45ste verjaardag van onze mooie fietsclub.

Volgend jaar willen wij aan het begin van de zomer ter gelegenheid hiervan een feest geven.

 

Blijf vooral gezond en fiets zo veel als mogelijk!

Met vriendelijke groet

Het bestuur

Uitstel --- Algemene Leden Vergadering TFC De Windhappers

Beste leden Windhappers,

 

Gezien de huidige problemen en de daarbij horende strengere maatregelen heeft het bestuur besloten de Algemene Leden Vergadering niet fysiek te organiseren.

De aangekondigde bijeenkomst in De Spont op maandagavond 29 november gaat dan ook niet door.

 

Om toch dit jaar nog een ledenvergadering te houden hebben wij besloten om dit 'online' te gaan organiseren.

Wij zijn nu bezig om dit voor te bereiden.

 

Zeer waarschijnlijk zullen we deze 'online-ALV' de komende weken organiseren.

Zo gauw we een definitieve datum en tijd hebben krijgen jullie deze van ons te horen.

En uiteraard ook hoe jullie deze bijeenkomst vanuit huis kunnen bijwonen.

 

De inmiddels verstuurde stukken blijven gewoon bruikbaar voor de 'online-ALV'.

Mochten er onder jullie vragen zijn, schroom dan niet om ze aan ons te stellen.

 

Blijf vooral gezond en fiets zo veel als mogelijk!

 

Met vriendelijke groet 

Het bestuur 

Door fietsen na 1 nov in clubverband

Beste leden Windhappers,

 

De afgelopen periode hebben verschillende leden aan het bestuur gevraagd of er na 1 november op zondag ook in clubverband doorgefietst kan worden.
Wij staan hier positief tegenover.

Vandaar deze aankondiging dat er vanaf zondag 7 november de hele winter door een rit gereden kan worden.
Start is om 09:30 uur bij het gemeentehuis.
Lengte en richting van de route, alsmede het koffieadres, worden ter plekke met de aanwezigen afgestemd.

Voor ritten op andere dagen kan er via de Windhappers-app groep met elkaar gecommuniceerd worden.
Wie graag ook in deze app-groep wil kan contact met het bestuur opnemen.

Veel fris en gezond fietsplezier met elkaar!
Bestuur TFC De Windhappers

Westerwolde ATB tocht afgelast

Wegens de nog lastige wet- en regelgeving omtrent Corona, hebben we als ATB commissie besloten om de WESTERWOLDE ATB tocht van 2021 af te lassen! Hiervoor in de plaatst is er voor leden van TFC de Windhappers een extra ETT (Mezentocht) op de agenda geplaatst.

Vanuit de bestuurstafel

Aan alle leden,

 

vanuit de bestuurstafel:

Het bestuur heeft meermaals via allerlei media aan de leden duidelijk gemaakt dat alle leden tijdens de door de Windhappers georganiseerde trainingstochten verplicht zijn om in de officiële Windhappers kleding te fietsen. Deze afspraak bestaat al jaren, zoals ook bij iedereen de redenen voor deze afspraak  bekend kunnen zijn.

De afgelopen periode heeft het bestuur meermaals leden  moeten  herinneren aan de kleding afspraak. Niet altijd wordt er dan  op het bestuurslid gereageerd met begrip voor de bestaande afspraken en de verplichtingen die we als vereniging zijn aangegaan..

Daarom nog maar een keer via een algemene bestuursmededeling: zorg er alsjeblieft voor dat je in clubkleding verschijnt tijdens de trainingstochten!

En mocht daarvoor je nieuwe kleding nodig hebben: momenteel is de website van Kalas voor de Windhappers geopend!

 

Met sportieve groet,

 

Het bestuur.

 

verslag van de Ardèche week

Loflied op de jaarlijkse Windhappers fietsweek.

Ook dit jaar is er de eerste week van september vanuit de activiteitencie een “fietsweek met
hellingen” georganiseerd. Enkele leden (Henk Muilerman, Marian en Bert Kruit en Harm Jan en
Wilma Kruit) stelden daarvoor in deze lastige Corona tijd hun vakantiehuis in de Ardeche
belangeloos ter beschikking. Een prachtig gebaar.
Het bleek een gouden keuze: Henk leidde het zootje ongeregelde Windhappers als een goede, dus
strenge herder dagelijks vanaf het kerkplein in Saint Etienne de Boulogne door de prachtige Zuid
Franse natuur en over de pittige hellingen, Harm Jan cirkelde voortdurend op zijn speed pedelec om
de groep zwoegende fietsers heen opdat zijn schaapjes niet zouden verdwalen, Bert begeleidde ook
regelmatig een deel van de wielrenners onderweg en vermaakte de groep tijdens en na afloop van
de tochten steeds weer met prachtige verhalen en bijpassende beelden over de hoofse, romantische
Liefde en over onbereikbare jonkvrouwen met lang blond haar in kasteeltorens.
Ondertussen verzetten Wilma en Marian thuis enorm veel werk om alle deelnemers verder te
verzorgen. Ze kochten de boodschappen, zorgden bij terugkomst voor voldoende bier, sap, wijn en
hapjes en leidden het koken op dagen dat er niet een BBQ op het terras bij Henk was. Geweldige
gastvrouwen! Overigens reed Marian ook nog enkele dagen mee met een van Jacqueline geleende e-
bike, haar nieuwe liefde (de e-bike)!

Verassing onderweg

Beste leden,

zoals jullie elders vast al gelezen hebben beginnen we komend weekend weer met de groepstrainingen!
Om de feestvreugde daarover nog een beetje te verhogen staat er komende zondag een delegatie van het bestuur ergens onderweg langs de route klaar met een energierijk hapje en een dito drankje!

Als bestuur willen we jullie graag op deze wijze laten merken dat we blij zijn dat jullie lid gebleven zijn terwijl wij als vereniging lange tijd niets konden en mochten.

En daarbij: hoewel iedereen vast al veel zin heeft om weer in groepsverband te gaan fietsen willen we middels het hapje en drankje iedereen voorzien van wat extra energie voor het komende fietsseizoen in Windhapperssverband.

Dus: komt allen fietsen zondagochtend!!!

 

Let wel: Bij slecht weer zal de deze actie een week worden verplaatst!


Met sportieve groet,

het bestuur.

Opmerking: groep 5 fietst een eigen route. Voor hen zal het bestuur op een ander moment een hapje en drankje "serveren".

Vanaf komend weekend rijden we weer in clubverband!

Beste leden Windhappers,

 

Het nieuws vanuit de overheid en de NTFU is dat we weer in groepen mogen fietsen!

 

En wat heerlijk dat we meteen een lang (fiets)weekend in het vooruitzicht hebben.

 

Onze Windhapper-ritten zullen vanaf zaterdag 22 mei weer gereden worden en wel met de volgende 'spelregels':

 

- we rijden in onze gebruikelijke groepen van maximaal 14 personen, hierbij houden we een onderlinge afstand van
  1,5 meter aan;

- tijdens de rit houden we minimaal 1,5 meter afstand tot andere weggebruikers;

- we fietsen verantwoordelijk en nemen geen onnodige risico's;

- de gangbare snelheden van de verschillende groepen gelden niet! Rij vooral ontspannen en met een rustig tempo;

- voor vertrek, bij verkeerslichten, bij lekke banden en na afloop houden we 1,5 meter afstand tot de andere
  clubgenoten;

- tijdens de rit spugen we niet en snuiten (legen) onze neus niet! Als dit onverhoopt toch noodzakelijk is, dan doe je
  dit op de achterste plaats van de groep en kijkt of er niemand achter je rijdt. Indien mogelijk kan je ook ver naar
  links uitwijken en je snuitbehoefte in de berm doen.

- bij gezondheidsklachten, blijf je uiteraard thuis!

 

Let op, de koffiepauzes gaan voorlopig nog niet door. Als hier verandering in komt zullen wij dit bekendmaken.

 

Voor meer informatie zie de website van de NTFU: https://www.ntfu.nl/home/nieuws/id/1330/wat-betekenen-de-versoepelingen-voor-de-wielersport 

 


Blijf gezond en blijf veel fietsen!

 

Bestuur TFC De Windhappers

Herhaalde oproep versterking bestuur

Beste leden,

drie bestuursleden hebben aangegeven dat ze na dit seizoen stoppen met hun bestuursfunctie. Het bestuur heeft vervolgens half april een mail naar de leden gestuurd met de vraag: wie komt ons bestuur weer aanvullen, versterken? Twee leden hebben positief, enthousiast gereageerd op die vraag en met beiden vindt binnenkort een gesprek plaats.

Er is dus nog een plek vacant. Omdat het bestuur het belangrijk vindt dat er een betere balans komt in de verhouding mannen/vrouwen zijn we specifiek op zoek naar een vrouwelijk verenigingslid dat het leuk lijkt om als lid van een gezellige groep mensen (het bestuur) mede vorm te geven aan een levendige, bloeiende vereniging.
Dus dames: wie zou een gesprek met ons willen aangaan over de invulling van de bestuursfunctie die begin volgend jaar vrij komt?
Reacties naar: wouterbrink@hotmail.com.

Sportieve groet,

het bestuur.

Fietsweek Windhappers in de Ardèche

Fietsweek Windhappers in de Ardèche 

 

In de eerste week van september organiseert de activiteitencommissie een fietsweek in de Ardèche. 

Heb je zin om samen met een aantal clubgenoten een week door deze prachtige omgeving te fietsen meld je dan aan. We verblijven in huizen van bekende Windhappers. 

We zijn van plan om allerlei uiteenlopende etappes te rijden en hierbij is het programma niet iedere dag zwaar. We zitten in het zogenaamde ‘middengebergte’, dus er is ook voldoende mogelijkheid om minder pittige tochtjes te maken.  

En nu misschien nog onbekend, maar na deze week kunt u meepraten over Col du Bénas, Col de l'Escrinet, Col des Quatre Vios en Col de la Croix de Bauzon! En wie weet ook de Côte du Baron ….. 

 

Opzet                  : fietsweek in september 

Afstanden            : wordt per dag afgestemd 

Datum                 : 28 augustus tot 4 september 2021 

Deelname            : voor alle leden van de Windhappers 

Maximum            : 15 personen 

Verblijfskosten     : +/- 400-500 euro p.p. (incl. eten) 

Liefhebbers kunnen zich opgeven via: wouterbrink@hotmail.com 

 


Een sportieve groet, de activiteitencommissie. 

Pagina's

Abonneren op Front page feed