Bestuur

Voorzitter:

Wouter Brink
06-48267053

wouterbrink@hotmail.com

Algehele leiding;

Contacten naar leden;

Media en gemeente

Penningmeester:
Jacob Lourens
0599 417545

Beheer financiën;

vrijwilligers en sponsoren;

Ledenadministratie; Beheer website.

Secretaris:
Marian Kruit
0599 616399

 secretariaat, sponsoren, contact met NTFU en externe partijen.

Vicevoorzitter:
Aike Rouw

2e Penningmeester;

Contact met gemeente

 

Lid:
John Suk

Wegkapiteins, kleding, ATB tocht

Lid:
Gerard Storck 
0599 513281

ATB parcoursen, activiteitencomissie

Lid:
André Enninga
0599 653845

Beheer website, routes, ATB tocht